Kamerat

Prijavi se na kameratska obvestila

* indicates required

Organizator

Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik

Log 3, 1430 Hrastnik

www.krc-hrastnik.si www.kamerat.org

Soorganizatorji

Foto klub Hrastnik

Cesta 1. maja 77, 1430 Hrastnik

www.fotoklub-hrastnik.si
pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije

Ljubljanska cesta 15, 1353 Borovnica

www.fzs-zveza.si

št. pokroviteljstva: 11/2022

Fotografski natečaj je zaključen! Hvala vsem sodelujočim- nagrajena dela bodo znana kmalu!

Vabljeni k sodelovanju na fotografskem natečaju Kamerat 2022 na temo DELAVSTVO
En avtor lahko sodeluje z največ štirimi (4) fotografijami, ki so lahko barvne ali črno-bele.

Pojasnilo k tematiki DELAVSTVO Po letu dni, ko smo delavci redno hodili na »šiht«, kultura pa je bila potisnjena na stranski tir, je napočil čas, da se delavstvo in kultura ponovno združita. Pomena združitve se še posebej zavedamo v Hrastniku, ki svojo identiteto črpa prav iz sinergije delavstva in kulture.

V lanskem juliju (1. 7. - 3. 7. 2021) smo premierno izpeljali KAMERAT, edini festival delavskega filma v Sloveniji in enega redkih tovrstnih na svetu. Skozi film kot orodje družbene kritike smo raziskovali položaj delavstva na presekih med zgodovino in prihodnostjo, vprašanja spreminjajočega koncepta dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-tehnoloških kontekstih. Projekcije filmov smo izpeljali na treh svojevrstnih lokacijah - v rudniški jami, kompresorski postaji in bivši rudarski kopalnici - vašhavi.

V sklopu drugega festivala delavskega filma Kamerat bo potekal tudi fotografski natečaj. Fotografije se naj nanašajo na temo DELAVSTVO, ki obsega delo, delavce, delavske pravice, industrijsko arhitekturo (tovarne, skladišča...), industrijsko pokrajino, stroje, orodja...

Prijava in pošiljanje fotografij: Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi vsega sveta.

Prijavnico izpolnite in fotografije naložite s pomočjo spletnega obrazca. Fotografije naložite s pomočjo spletnih strani za pošiljanje datotek (npr. WeTransfer, Dropbox, MyAirBridge,...) in nato v obrazec prilepite povezavo do naloženih fotografij.

Pravilno in popolno izpolnjena prijavnica je pogoj, da bodo fotografije upoštevane pri žiriranju. Prijave se oddaja za vsakega udeleženca posebej. V spletno prijavnico je potrebno vnesti vse zahtevane podatke.

Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost. Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.

Nagrade za najboljša dela, projekcija in razstava: Žirija bo pregledala in ocenila prispela dela. Vsa sprejeta dela bodo projecirana v sklopu Festivala delavskega filma Kamerat med 30.6. in 2.7.2022 v Hrastniku. Najboljša dela bodo natisnjena in razstavljena. Sklepna prireditev s projekcijo sprejetih del in z odprtjem razstave najboljših del bo v sklopu festivala med 30.6. in 2.7.2022 v Hrastniku. Podeljene bodo sledeče nagrade:

 • 1. nagrada: zlata medalja FZS in finančna nagrada v višini 150 EUR
 • 2. nagrada: srebrna medalja FZS in finančna nagrada v višini 100 EUR
 • 3. nagrada: bronasta medalja FZS in finančna nagrada v višini 50 EUR
 • 4.- 6. nagrada: diploma FZS
 • Žiriranje: Prispela dela bo ocenila tričlanska žirija v sestavi:

  Jure Kravanja, mojster fotografije, član Digitalnega foto kluba
  Simon Tanšek, F1 FZS, član Foto kluba Hrastnik, direktor filmske fotografije in izredni profesor filmske in televizijske slike na AGRFT
  Franc Lamovšek, ljubiteljski fotograf, član Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku

  Pridržujemo si pravice do spremembe žirije v primeru zadržanosti katerega izmed članov. Na odločitve žirije se ni možno pritožiti.

  Koledar razstave: sprejem del do vključno 1. maja 2022
  obvestilo o rezultatih žiriranja: do 5. junija 2022
  projekcija sprejetih del, odprtje razstave najboljših del ter podelitev nagrad: “Festival delavskega filma Kamerat”, galerija Mašinhaus (nekdanji rudniški prostori), Hrastnik,
  30.6. - 2.7.2022. Točen datum bo definiran naknadno.

  Tehnične zahteve za pripravo datotek: Za razstavo se pošilja digitalne fotografije v JPG formatu. Ločljivost fotografij naj bo 300 dpi. Daljša stranica naj meri največ 1920 pikslov. Velikost datoteke ne sme presegati 3 MB.

  Fotografije morajo biti brez dodatnih umetnih obrob, brez vodnega žiga in brez podpisa avtorja.

  Vsako delo mora biti označeno s priimkom in imenom avtorja ter naslovom dela. Primer: priimek_ime_naslov_dela

  V imenu datotek naj ne bo šumnikov in posebnih znakov. Označitve fotografij na spletni prijavnici se morajo ujemati z označitvami fotografij v imenih datotek.

  Nagrajene fotografije bodo natisnjene in razstavljene, za morebitne potrebe razstave vas bomo kontaktirali za večje datoteke. Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisanim pogojem bodo izločene.

  Končne določbe: Avtor z oddajo del na razstavo soglaša z razpisnimi pogoji in s tem, da se njegovi podatki uporabijo v namene obveščanja in objavljanja o razstavi. Prireditelji si pridržujemo pravico do objave del v nekomercialne namene (za promocijo razstave in Festivala delavskega filma Kamerat) v tiskanih in digitalnih medijih ter v socialnih omrežjih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju. Vsak avtor bo prejel obvestilo o rezultatih po mailu, ki ga je navedel ob prijavi, rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletnih straneh organizatorjev. Ob razstavi bo izdan elektronski katalog, ki bo vseboval sprejeta in nagrajena dela ter podatke o razstavi.

  Vse informacije in pomoč: info@krc-hrastnik.si

  Vsi podatki se bodo uporabljali zgolj za obveščanje o razstavi.