Prijavi se na kameratska obvestila

* indicates required

O festivalu Kamerat

KAMERAT, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Prijatelje kulture, filma in dostojnega dela je navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili boljše pogoje dela. Festival se bo zgodil ob njeni obletnici, saj takrat lokalna skupnost praznuje solidarnost, tovarištvo in pomen organiziranja za skupne cilje.

Umeščenost v lokalno okolje zgodovinskih mejnikov delavskih gibanj s tradicionalno rudarsko in steklarsko delavsko kulturo mu daje priložnost projekcije filmov izpeljati na svojevrstnih lokacijah – v rudniški jami, kompresorski postaji in bivši rudarski delavnici.

Program vključuje nabor 17 filmov, razdeljenih v programske sklope – retrospektivo, dokumentarni film, celovečerni film in fokus.

Namen festivala je skozi film kot orodje družbene kritike raziskovati položaj delavstva na presekih med zgodovino in prihodnostjo, vprašanje spreminjajočega koncepta dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-tehnoloških kontekstih.

Tematiko nadgrajuje s spremljevalnim programom, okroglimi mizami, pogovori z domačimi in tujimi ustvarjalci, z delavnicami in izobraževanji. Povezuje se s sindikati, gibanji, aktivisti, umetniki in delavci v kulturi. Zasleduje dolgoročni cilj prepoznavnosti na nacionalni ravni in širše ter cilj, da v Hrastnik privabi čim večje število obiskovalcev, ki se bodo z veseljem vračali.

Festival nastaja v organizaciji Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik in v sodelovanju z Občino Hrastnik, Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo in mnogimi podporniki.

Ekipa

  NINA KAVZAR

  Vnukinja steklarja in rudarja. Delovodja in koordinatorka ekipe Kamerat.

  MARKO FUNKL

  Sin šoferja in šivilje. Kamerat za organizacijske zadeve festivala delavskega filma.

  SIMON TANŠEK

  Potomec poštenih delovnih ljudi. Kamerat festivala delavskega filma, zadolžen za celoten program.

  MIHA MIRT

  Vnuk železničarja. Kamerat delavskega filma za pomoč pri tehniki.

  NIVES JAKOPIČ

  Hči rudarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri marketingu in protokolu.

  BORUT BREZAR

  Sin tekstilnega delavca. Kamerat festivala delavskega filma, zadolžen za spremljevalni program ter stike z delavskim gibanjem in terenom.

  PATRICIJA SANCHEZ DRAKSLER

  Hči rudniškega strojnika. Kameratka festivala delavskega filma za komunikacijo s tujino in pomoč pri prijavi na razpise.

  KLAVDIJA KOROŠEC

  Vnukinja steklarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri pripravi spremljevalnega programa, marketingu in organizaciji prostovoljcev.

  NEŽA VILHELM

  Potomka poštenih delovnih ljudi. Kameratka delavskega filma za pomoč pri programskem in prevajalskem delu.

  TINA ŠMIT

  Vnukinja rudarja in steklarke, Kameratka za pripravo in prodajo festivalskih paketov.

  MAJA BOGOJEVIĆ

  Vnukinja tovarniškega delavca. Kameratka festivala delavskega filma za programski del festivala.

  TIMOTEJ DRAKSLER

  Sin rudniškega strojnika. Kamerat festivala delavskega filma za pripravo spletne strani.

  LUKA LUKIČ

  Vnuk vojaka. Kamerat festivala delavskega filma, zadolžen za stike z novinarji in pomoč pri promociji festivala.

  KAJA ČOP

  Hči strojepiske. Vnukinja rudarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri marketingu na socialnih omrežjih.

  LARA JERKOVIČ

  Vnukinja steklarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri pripravi spremljevalnega programa in protokolu.

  JAN SIMONČIČ

  Pravnuk steklarja. Kamerat festivala delavskega filma za pomoč pri organizaciji tehnike.

  GREGOR ŠERGAN

  Vnuk rudarja. Kamerat delavskega filma, zadolžen za finance in marketing.

  ARMAND METERC

  Pravnuk rudarja. Kamerat za tehnično koordinacijo.

  ALJAŽ FEJZO KOŠIR

  Kamerat festivala zadolžen za celostno grafično podobo.

  JASMINA, MARJANCA, PETRA IN TIM

  Kamerati mladinskega centra in EU direct točke za pomoč pri festivalskem dogajanju.