Prijavi se na kameratska obvestila

* indicates required

O festivalu Kamerat

KAMERAT, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Prijatelje kulture, filma in dostojnega dela je navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili boljše pogoje dela. Festival se bo zgodil ob njeni obletnici, saj takrat lokalna skupnost praznuje solidarnost, tovarištvo in pomen organiziranja za skupne cilje.

Umeščenost v lokalno okolje zgodovinskih mejnikov delavskih gibanj s tradicionalno rudarsko in steklarsko delavsko kulturo mu daje priložnost projekcije filmov izpeljati na svojevrstnih lokacijah – v rudniški jami, kompresorski postaji in bivši delavski kopalnici – vašhavi.

Program vključuje nabor 13 filmov, razdeljenih v programske sklope – retrospektivo, dokumentarni film, celovečerni film in fokus. V slednjem letos v sodelovanju z British Council (Britanski svet) osvetljujemo dela protagonista socialnega realizma in družbene kritike v filmu, režiserja Kena Loacha.

Namen festivala je skozi film kot orodje družbene kritike raziskovati položaj delavstva na presekih med zgodovino in prihodnostjo, vprašanje spreminjajočega koncepta dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-tehnoloških kontekstih.

Tematiko nadgrajuje s spremljevalnim programom, okroglimi mizami, pogovori z domačimi in tujimi ustvarjalci, z delavnicami in izobraževanji. Povezuje se s sindikati, gibanji, aktivisti, umetniki in delavci v kulturi. Zasleduje dolgoročni cilj prepoznavnosti na nacionalni ravni in širše ter cilj, da v Hrastnik privabi čim večje število obiskovalcev, ki se bodo z veseljem vračali.

Festival nastaja v organizaciji Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik in v sodelovanju z Občino Hrastnik, Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo in mnogimi podporniki.

Ekipa

  NINA KAVZAR

  Vnukinja steklarja in rudarja. Delovodja in koordinatorka ekipe Kamerat.

  MARKO FUNKL

  Sin šoferja in šivilje. Kamerat za organizacijske zadeve festivala delavskega filma.

  SIMON TANŠEK

  Potomec poštenih delovnih ljudi. Kamerat festivala delavskega filma, zadolžen za celoten program.

  TAJDA IN TAMARA ŠROT

  Hčeri rudarja, vnukinji steklarke in rudarja. Kameratki festivala delavskega filma, zadolženi za pomoč pri digitalnem marketingu.

  BORUT BREZAR

  Sin tekstilnega delavca. Kamerat festivala delavskega filma, zadolžen za spremljevalni program ter stike z delavskim gibanjem in terenom.

  PATRICIJA SANCHEZ DRAKSLER

  Hči rudniškega strojnika. Kameratka festivala delavskega filma za komunikacijo s tujino in pomoč pri prijavi na razpise.

  KLAVDIJA KOROŠEC

  Vnukinja steklarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri pripravi spremljevalnega programa, marketingu in organizaciji prostovoljcev.

  MIHA MIRT

  Vnuk železničarja. Kamerat delavskega filma za pomoč pri tehniki.

  NEŽA VILHELM

  Potomka poštenih delovnih ljudi. Kameratka delavskega filma za pomoč pri programskem in prevajalskem delu.

  MARIJA SENIČAR

  Hči kuharja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri marketingu.

  MAJA BOGOJEVIĆ

  Vnukinja tovarniškega delavca. Kameratka festivala delavskega filma za programski del festivala.

  LUKA LUKIČ

  Vnuk vojaka. Kamerat festivala delavskega filma, zadolžen za stike z novinarji in pomoč pri promociji festivala.

  LARA JERKOVIČ

  Vnukinja steklarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri pripravi spremljevalnega programa in protokolu.

  JAN SIMONČIČ

  Pravnuk steklarja. Kamerat festivala delavskega filma za pomoč pri organizaciji tehnike.

  GREGOR ŠERGAN

  Vnuk rudarja. Kamerat delavskega filma, zadolžen za finance in marketing.

  DIJANA STOJANČIĆ

  Hči rudarja. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri prodaji vstopnic in festivalskih paketov.

  DAŠA LOŽAR

  Hči šivilje in prodajalca avtomobilov. Kameratka festivala delavskega filma za pomoč pri pripravi filmskega in spremljevalnega programa.