Prijavi se na kameratska obvestila

* indicates required

KAMERAT - Fokus: Srbija

Srbski filmi z delavsko tematiko imajo bogato zgodovino in pomembno mesto v srbski filmski industriji. Od sredine 20. stoletja so se delavski filmi izkazali kot močno orodje za pripovedovanje zgodb, ki prikazujejo izzive, s katerimi se soočajo delavci, ter odražajo njihovo vztrajnost in pogum v danih razmerah. Ti filmi so se posvetili tudi obravnavanju socialnih in političnih tem, pogosto pa so izpostavljali kompleksnost delovnih pogojev in nepravičnost. Prikazovali so boj delavskega gibanja proti izkoriščanju, neenakosti in družbeni krivici. Tik po koncu druge svetovne vojne, v času socialistične Jugoslavije, so se začeli pojavljati partizanski filmi, ki so kljub vojni tematiki sočasno postavljali temelje za nastanek delavskih filmov.

Desetletje kasneje je sledilo obdobje masovne produkcije filmov, ki so tematizirali temačne plati in družbenopolitične nefunkcionalnosti takratnega časa. To je bilo obdobje, imenovano 'črni val' (crni talas), ki je med drugim zajemalo elemente delavstva, hkrati pa dajalo poudarek razsežnejšim problematikam ter provokativno kritiziralo aktualno družbeno in politično dogajanje. Kljub poskusu cenzuriranja in prepovedi predvajanja filmov ter izganjanja režiserjev so filmi pridobili mednarodno prepoznavnost. Med njimi je vredno izpostaviti film režiserja Želimirja Žilnika Zgodnja dela (Rani radovi, 1969), katerega predvajanje je bilo prepovedano do leta 1982 – hkrati pa je bil predvajan v okviru prve izvedbe festivala Kamerat – ter W.R. – Misterij organizma (W.R. – Misterije organizma, 1971) režiserja Dušana Makavejeva. Film je bil prepovedan naslednjih 16 let od svojega nastanka, Makavejev pa obtožen kaznivega dejanja in izgnan iz domovine do konca takratnega režima.

Po razpadu Jugoslavije in vstopu Srbije v obdobje tranzicije so se teme delavskega razreda še vedno pojavljale v filmih, vendar v prenovljenih in aktualnejših oblikah. V zadnjih nekaj letih se je produkcija takšnih filmov dodatno povečala. Sodobni režiserji si prizadevajo prikazati izzive delavcev v kapitalističnem sistemu, pri čemer izpostavljajo brezposelnost, revščino in izkoriščanje, kar je odlično prikazano tudi v filmu režiserja Miloša Pušića Junaki delavskega razreda (Heroji radničke klase, 2022) , ki smo ga lansko leto predvajali na drugem festivalu Kamerat.

Glavni razlog za izbor letošnje države v fokusu je bogata zgodovina srbskih filmov z delavsko tematiko, kar dokazuje program filmskih projekcij predhodnih dveh izvedb festivala, katerega del so bili tudi srbski filmi. Poleg tega pa tudi dejstvo, da Slovenijo in Srbijo združujejo skupna zgodovina ter dobri meddržavni odnosi, ki se z leti krepijo. Pri vsem tem nam je kot ključni povezovalni člen z našim festivalom v pomoč Veleposlaništvo Republike Srbije v Sloveniji. Državi sta v tesnih stikih in si prizadevata za nadaljnje krepitve dobrih odnosov na političnem, gospodarskem in kulturnem področju, zato smo neizmerno zadovoljni in ponosni, da lahko s festivalom Kamerat prispevamo k dodatnemu utrjevanju vezi med Slovenijo in Srbijo.